Spisskompetanse på historisker overflaterRestaurering av malerier og malte interiører, fargeundersøkelser og rådgivning. Over 20 års erfaring innen kulturminnefeltet. 

NCS-sertifisert

Restaurering av historiske interiører


Alt innen konservering og restaurering av malte overflater i historiske interiører, samt malerier og bemalte gjenstander.


Bl.a. Oslo Domkirke (takmaleriene), Norsk Folkemuseum (interiører fra 1700- og 1800-tallet), Drøbak kirke (altertavle & prekestol), Tøyen skole (Eventyrrommet), m.m.

Forskning på historiske overflater og materialer


Forskningsprosjekter og seminarer/kurs knyttet til material- og teknologihistorie og praktisk utforskning av historiske materialer og teknikker


Bla.: rekonstruksjon av middelalderfrontale (Tingelstad frontale), Oker/Sienna-prosjekt, m.m. 


Fargeundersøkelser og -rådgivning


Kulturminnerådgivning og fargearkeologiske undersøkelser av antikvariske bygninger.

NCS-sertifisert - kvalifisert fargerådgivning


Bl.a.: Urbygningen i Ås, Brøggers hus (Geologisk museum, Oslo), Drøbak kirke, Bergen tinghus, Det Kongelige Hoff, m.m.
Kontaktinfo:


mob. 98 83 22 33 eller 94 32 71 03


Verkstedsadresse: Årvoll gård, Oslo


mail: post@malerikons.no


Trykk her for mer info om: Anne Milnes og Katrine Scharffenberg

Milnes Scharffenberg Malerikonservering ANS


Milnes Scharffenberg malerikonservering bygger på et 10 år langt samarbeid mellom malerikonservatorene Anne Milnes og Katrine Scharffenberg. Begge har vi bakgrunn og årelang erfaring fra feltene kunsthistorie, kulturminnevern og malerikonservering. Vi har jobbet frilans med malerikonservering og kulturminnerådgivning siden 2007, og har spesialisert oss særlig på historiske malematerialer og –teknikker, med et eget øye og en egen forståelse for historiske overflater.

Vi har erfaring med konservering av maleri på både tre, lerret og mur, dvs alt fra lerretsmaleri, bemalt skulptur til arkitekturbundet maleri. I tillegg har vi lang erfaring med fargeundersøkelser og maletekniske undersøkelser, tilstandsregistreringer og prosjekteringer, samt undervisning og formidling.

 

Follow Us


Nsprntur an ratione nescir uewsaw the psuerm werpais aliquam lupatem voluptas.

8901 Marmora Road, Glasgow, D04 89GR

Phone: (800) 0123 - 456 - 7890

BANK